Bestuur:

Voorzitter : Ad van Giersbergen e-mail rianad@ziggo.nl

Pennigmeester : Joke van Asten     e-mail  jokevanasten@home.nl

Secretaris : Nan Visser e-mail nan.visser@kpnmail.nl

Bestuurslid Beer Pijnenburg e-mail albert.pijnenburg@kpnmail.nl

Bestuurslid Gerard van der Heijden e-mail gerardvanderheijden.2@kpnmail.nl